Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro Kláru Opekarovou  
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Františka a Marii Řehoutovy, rodiče z obou stran a za Sylvii a Janu Řehoutovy.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Josefa a Anežku Kůzlovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
30.1.
pondělí 4. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
31.1.
památka sv. Jana Boska, kněze 17:00 kaple na faře: Za Josefa Mikeše, Boží požehnání a milost obrácení
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
ST
1.2.
středa 4. týdne v mezidobí 16:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodiče Ottenschlägerovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo. 
ČT
2.2.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
16:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba za nová povolání 
17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za nová povolání 

3.2.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
16:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. 
SO
4.2.
sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Janu Bezděkovou a Marii Vodičkovou
NE
5.2.
5. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jiřího Paška, rodinu Paškovu a Pflegerovu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): za zemřelého Zdeňka Voborského (+ 21. 12.2022) z Českých Budějovic, rodinu Voborských a Skořepových
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Marii a Josefa Hosenseidlovy, dceru Lenku Lhotskou, rodiče z obojí strany, jeho sestru Jiřinu a celé přátelstvo. 
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v úterý: památka sv. Jana Boska, kněze 
    • v čtvrtek: svátek Uvedení Páně do chrámu
    • v neděli: 5. neděle v mezidobí

2. Zveme vás do společné modlitby:

   • v čtvrtek od 17:45 za nová povolání
   • v pátek od 17:45 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.  

3. V pátek bude v Soběnově se konat Nikodémova noc (19:30-22:00).

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.