Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 12.6. do 19.6.2022 - 24. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
12.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pučeglovu a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice):
Marii a Jaroslava Sýkorovi, jejich dcery Janu a Alenu, vnuky Jaroslava a Romana a rodiče z obojí strany. Za Františku a Josefa Šafránkovi, jejich syna Josefa a za Marii a Roberta Novotných. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Josefa a Magdalénu Čabelovy, syna Josefa s manželkou Boženou, dceru Marii Hamerníkovou s manželem Pavlem, rodiče Káparovy a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
13.6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
ÚT
14.6.
úterý 11. týdne v mezidobí 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa Jandu, Pavla Levého, manžele Kejlovy a rody
ST
15.6.
sv. Víta, mučedníka 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
ČT
16.6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost

17.6.
pátek 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
18.6.
sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 14:30 Kaple Panny Marie (Hájek): I. Za Josefa Šedivého, rodiče a celé přátelstvo
II. Za Josefa a Terezii Šedivých, jeho rodiče a sourozence, rodiče Manochovy, děti a celé přátelstvo
NE
19.6.
12. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Václava a Růženu Klimešovy a rodiče z obojí strany
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za rodiče Hoffelnerovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Jana Filausovy, rod Kadleců, Valhů a duše v očistci

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravy našeho kostela. 

Děkujeme za uspořádání Noci kostelů v naší farnosti.

 

1. Příští neděli bude:

            - sbírka věnována na opravy našeho kostela

            - mše pro rodiny z dětmi od 15:00 hod ve Velešíně.

 

 2. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: sv. Antonina
    • v čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně
    • v neděli: 12. neděle v liturgickým mezidobí 

 

3. V sobotu, 18.6.2022 od 14:30 hod. v kaple Panny Marii v Soběnov budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně. Zveme vas k účasti. 

 

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS.