Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 7.5. do 14.5.2023 - 19. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
7.5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): za Boží požehnání pro rodinu Trojákovu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Josefa Bíchu a jeho manželku Ludmilu.
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Jana a Ludmilu Syslovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Jana s manželkou Růženou a Václava, dceru Marii s manželem, zetě Petra Vaclíka, Karla Netočného, jeho rodiče a bratra s manželkou a setru a celé přátelstvo. 
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
8.5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí Dnes mše sv. není
ÚT
9.5.
úterý 5. velikonočního týdne 17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Májová pobožnost
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny Korbelovy, Vrzalovy, Novákovy a Doležalovy
ST
10.5.
středa 5. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ČT
11.5.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Májová pobožnost
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za zemřelého Josefa Šátavu a jeho rodiče

12.5.
sv. Nerea a Achillea, mučedníků 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Májová pobožnost
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnaný pro Pawła Kaca
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání Setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání
SO
13.5.
Panny Marie Fatimské 09:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Diecézní pout’ dětí Diecézní pout’ dětí
09:45 Velešín:

Program: 

9:45 - přivítání 
10:00 - Mše svatá s otcem biskupem Pavlem 
11:00 - program pro děti a schůzka poutníků do Lisabonu 
13:00 - společny oběd 
14:00 - rodinná soutěž a příprava dárků 
15:30 - společna modlitba  
 
pout_2023Více informací zde
NE
14.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Jakešovu, Sumerauerovu, Tlapovu a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka a Jaroslava Vrážkovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Václava Štangla, rodiče z obojí strany, bratra a celé přátelstvo.  
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v neděli: 6. neděle velikonoční

2. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na červenec a srpen.

3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

4. Naše farnost spolu s DCM a DCK pořádá v sobotu - 13. května 2023 diecézní pouť dětí a mládeže. Zveme vás k účasti již dnes, více podrobností najdete na plakátu a na našich webových stránkách.

5. Pánové, zveme vás, abyste nám ve čtvrtek od 16:00 pomohli postavit stany na farní zahradě ve Velešíně.

6. Milé dámy, prosíme v sobotu ráno přineste na faru napečené koláče.

7. Zveme vás k pomoci s organizací poutě v sobotu v 8:00. Rozdělme si úkoly.

8. V pátek od 18:30 na faře ve Velešíně se bude konat setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání. 

9. Příští neděli bude sbírka věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.