Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa a Vlastimilu Machovy, dceru Hanku a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Annu, Františka a Růženu Vrážkovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodinu Linhartovu a Kratochvílovu, rodiče a sourozence z obojí strany, celé příbuzenstvo a přátelstvo
PO
8.4.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za těžce nemocnou paní Popelkovou a její rodinu
ÚT
9.4.
úterý 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ST
10.4.
středa 2. velikonočního týdne 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
ČT
11.4.
památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro Zdeňka.

12.4.
pátek 2. velikonočního týdne 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín):
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Jelena a rodiče.
SO
13.4.
sv. Martina I., papeže a mučedníka 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Jaroslava Lhotovy, sourozence a rodiče z obojí strany
NE
14.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Andělu Čížkovou, její rodiče a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Boží požehnání pro Zdeňka.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Vojtěcha Mikeše,manželku,dceru Růženu Roubovou,rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. V našich kostelích je možnost soukromé adorace:

    • neděli - Besednice od 14:00 do 15:00
    • úterý - Sv. Jan od 16:30 do 17:30
    • středa - Soběnov - od 17:30 - 18:00
    • čtvrtek a pátek - Velešín - od 17:00 - 18:00

Během adorace je vždy možnost přijmout svátosti smíření.

2. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na červen, červenec a srpen.

3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

4. Milí rodiče dětí, které by chtěly přistoupit k prvnímu svatému přijímání, prosím kontaktujte P. Rafaela. 

5. V ponděli vás zveme na společné promítání filmu Faustina - Apoštol Božího milosrdenství. Jedná se životopisný film o Faustyně M. Kowalské, představuje dílo katolické mystiky tak výjimečné, že přesáhne hranice Polska a naplní celý svět. Film zdaleka nemůže pojmout proroctví a poselství, které se ustavičně naplňuje, protože není dílem lidí, ale čerpá ze Zdroje samého. Sestře Faustyně byla zjevena přímo osobně jedna z vlastností Boha a tou je Boží milosrdenství, které měla za úkol přetlumočit a zprostředkovat lidstvu. Začátek je v 18:45 na faře ve Velešíně.