Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 26.3. do 2.4.2023 - 13. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26.3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Karla Papíra, celý rod, rod Pučeglů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodinu Mikešovu, syna Jana Marka a celé přátelstvo
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Kateřinu a Martina Prommerovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny: Františka, Karla, Jaroslava, dcery: Emilku, Růženu, Emilu s manželem a synem Vratislavem Novákem a celé přátelstvo.  
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
27.3.
pondělí 5. postního týdne 14:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Pohřeb: František Rytíř
ÚT
28.3.
úterý 5. postního týdne 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Šebánkovu, Machovu a Ulbrichovu
ST
29.3.
středa 5. postního týdne 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
ČT
30.3.
čtvrtek 5. postního týdne 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Papouška a rodinu, rodinu Zvánovců a Nohů 

31.3.
pátek 5. postního týdne 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Vladimíra Šrámka, Ludmilu Šrámkovou, Marii Galistlovou, rodiče a duše v očistci
SO
1.4.
sobota 5. postního týdne 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží ochranu pro rodinu Trojákovu
NE
2.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Havelků a Hellerů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka Hosenseidla, rodiče Hosenseidlovy ze Skalin, bratra, sestry, rodiče Bartyzalovy, Růženu Bartošovou, manžela, dceru Marii s manželem, Ludmilu Haislerovou, manžela, syny Jiřího a Jana a celé přátelstvo. 
17:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v neděli: května (pašijová) neděle

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

3. Děkujeme všem, kteří se připojili akci 24hodiny pro Pána.

    Všem dámám, které ve středu uklízely faru ve Velešíně, děkujeme.

4. Připomínáme možnost poskytnutí pomoci při dopravě na liturgické slavnosti Svatého týdne nebo možnost tuto pomoc přijmout. Pokud jste ochotni přijmout a darovat pomoc, přihlaste se prosím do příští neděle v sakristii.

5. Plán liturgie Svatého týdne a plán zpovědi před Velikonocemi jsou umístěny na nástěnkách, v PORTUSU a na internetových stránkách naší farnosti.

6. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na červen a červenec.