Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 8.1. do 15.1.2023 - 02. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
8.1.
svátek Křtu Páně 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Ludmilu Ehrlichovou 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jana a Ludmilu Syslovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Jana s manželkou Růženou, syna Václava, dceru Marii s manželem, zetě Petra Vaclíka, Karla Netočného, rodiče, bratra a celé přátelstvo
PO
9.1.
pondělí 1. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
10.1.
úterý 1. týdne v mezidobí 15:15 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Náboženství 
17:00 kaple na faře: Za Marii Severovou, rodiče a duše v očistci
ST
11.1.
středa 1. týdne v mezidobí 17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov):
ČT
12.1.
čtvrtek 1. týdne v mezidobí 17:00 kaple na faře: Za Boží požehnání pro manžele Krystynu a Adrzeja

13.1.
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 17:00 kaple na faře: Za Marii a Karla Janouchovy, celý rod, duše v očistci a Annu Kyselovou
SO
14.1.
sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:15 kaple na faře: Za Fandu a Mirka Stehlíkovy
NE
15.1.
2. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pauleovu, Lečovu, Jakšovu, Slámovu a Josefu Urbánkovou
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Jana Vaňka, jeho bratra Antonína, rodiče Vaňkovy, synovce Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy a celé přátelstvo
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jana a Martu Čurdovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Václava a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše pro rodiny s dětmi 
16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.
 
1. Tento týden slavíme liturgické památky:
        • v neděli: 2. neděle v mezidobí 

2. Děkujeme Farní charitě za uspořádání Tříkrálové sbírky. Děkujeme dětem a rodičům za jejich čas. Děkuji všem, kteří přispěli do kasiček tříkrálových sbírek.

3. Příští neděli bude:

            - sbírka věnována na opravy našeho kostela

            - mše pro rodiny z dětmi od 15:00 hod ve Velešíně.

            - příprava na biřmovaní na faře ve Velešíně (od 16:00 hod)

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.