Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20.11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Rudolfa Ryanta a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Martina Ehrlicha
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Marii Klimešovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Václava s manželkou Růženou, Jana Martinů a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny naší farnosti 
PO
21.11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Dnes mše sv. není
ÚT
22.11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice 17:00 kaple na faře: Za Marii a Stanislava Bláhovy, rodiče a duše v očistci
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
ST
23.11.
sv. Klementa I., papeže a mučedníka 16:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za živé a zemřelé z rodiny Bartošovi a Kratochvilovi a calé přátelstvo.
ČT
24.11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za Václava a Růženu Klimešovy a P. Františka Panoše

25.11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za Karla Radu, rodiče a celý rod
SO
26.11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 kaple na faře: Za rodinu Bůžkovu a Jana Světlíka
NE
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa a Vlastimilu Machovy, dceru Hanku a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Boží požehnání pro Petra Pat'hu
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jiřího Hanzala, rodiče, rodiče Drdákovy a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Požehnání stromků

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravy našeho kostela. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: památku zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
    • v úterý: památku sv. Cecílie, panny a mučednice
    • v čtvrtek: památku sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků
    • v neděli: První adventní neděle

2. V středu 23. listopadu na celým světě bude se konat akce Červená středa.  Je to kampaň s heslem "Společně za víru a svobodu", která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Zapojit se může každý:

 • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
 • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
 • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích

  vice na: www.cervenastreda.cz/ a na naší webowe stance. 

3. Setkání rodičů, kteří mají zájmem připravit své děti na první zpověď a první svaté přijímání v roce 2023, zveme na setkaní na faru do Velešína v patek 25. 11. od 17:45.

4. Příští neděli bude sbírka věnována na bohoslovce čb. diecéze. 

5. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.