Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 31.3. do 7.4.2024 - 14. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
31.3.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost. 
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Anežka Kodrasová, rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost. 
PO
1.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost. 
10:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Františka Hosenseidla, rodiče a sourozence ze Skalin, Růženu Bartošovou, manžela, dceru Marii s manželem, Ludmilu Haislerovou, manžela a dva syny.
ÚT
2.4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Luboše Jiráska
ST
3.4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za uzdravení a požehnání pro Romanu Wedlichovou a Roberta Marka.
ČT
4.4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Hellerů a Havelků

5.4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): ( volná intence )
SO
6.4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
NE
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa a Vlastimilu Machovy, dceru Hanku a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Annu, Františka a Růženu Vrážkovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodinu Linhartovu a Kratochvílovu, rodiče a sourozence z obojí strany, celé příbuzenstvo a přátelstvo

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako "Veliký den Páně." Jsou to dny, v nichž především se zpívá Aleluja. Neděle této doby jsou označovány jako neděle velikonoční. Po neděli Zmrtvýchvstání Páně následují: 2., 3., 4., 5., 6., 7. neděle velikonoční. A doba těchto posvátných padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého. Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti Páně. Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně; tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout na 7. neděli velikonoční. Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty před Sesláním Ducha svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha svatého.


2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS, který je připraveny na celou velikonoční dobu.

 

Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou liturgie a zpěvu a výzdobou kostela. Děkuji ministrantům a akolytům za pomoc při liturgii svatého týdne.  Děkuji všem za pomoci při dopravě na liturgické slavnosti Svatého týdne. Zvláštní poděkování patří otci Romanovi za pomoc při bohoslužbách a zpovídaní.
 
„Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše,
vzkřísí s Ježíšem i nás...
Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku,
ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.“
2 Kor 4, 14.17