Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence
08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest: Roman Hlaváč
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka Košíčka, rodiče, sourozence, řádovou sestřičku Ludmilu Tomkovou, rod Šedivých a Krátkých z Nesměně
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
29.5.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
ÚT
30.5.
památka sv. Zdislavy 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Májová pobožnost
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Petra Prokopce a Pavla Radu
ST
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): za uzdravení dvouletého Jeníčka Eremiáše
ČT
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 16:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba za nová povolání 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za nová povolání

2.6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Noc kostelů Noc kostelů
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Karla Layera a duše v očistci
SO
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín):      
11:00 kaple Panny Marie (Markvartice): Za obec Markvartice (150 let kaple)
NE
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): První svaté přijímání
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodiče Bícovy, syny Františka a Petra.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Marii a Pavla Hamerníkovy, jeho rodiče a za Josefa a Boženu Čabelovy, rodiče Čabelovy a rodiče Káparovy a celé přátelstvo. 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: Památku Panny Marie, Matky církve
    • v středu: Svátek Navštívení Panny Marie
    • v čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
    • v sobotu: Památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
    • v neděli: Slavnost Nejsvětější Trojice

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a PORTUS.

3. Katecheze pro dospělé a mládež bude v čtvrtek po mši ve Velešíně. 

4. V pátek dne 2.6. se v rámci každoročně pořádané akce Noc kostelů uskuteční:
    - od 18:00 hod - Mše svatá
    - od 20 hod. v Kostele sv. Václava koncert klasické hudby. Během večera zazní skladby období baroka a klasicismu v podání smyčcového souboru  Základní umělecké školy Velešín a Chrámového orchestru pod vedením Marie Bůžkové za doprovodu p. varhaníka Vladimíra Jantače. Srdečně zveme k poslechu a duchovnímu rozjímání
    - od 21:00 do 22:00 - tichá adorace

4. Příští neděli ve Velešíně tři děti přístoupí poprvé k Stolu Páně. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny.