Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
6.11.
32. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých
08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest Hodovancová
PO
7.11.
pondělí 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
8.11.
úterý 32. týdne v mezidobí 17:00 kaple na faře: Za Marii a Jaroslava Lhotovy a oboje rodiče
ST
9.11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky Dnes mše sv. není
ČT
10.11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za celý rod Vaclíků a Syslů
18:00 kaple na faře: zasedání farní a ekonomické rady

11.11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za Karla Papíra, sestru Růženu a rodiče
SO
12.11.
sobota 32. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 kaple na faře: Za rodinu Soukupovu, Procházkovu, Klímovu, Kalouskovu, Lhotovu a Stehlíkovu
NE
13.11.
33. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Havelků, Hellerů, Kolářů a Hrdličků

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na Charitu. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: svátek posvěcení lateránské baziliky
    • v čtvrtek: památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
    • v pátek: památku sv. Martina, biskupa
    • v sobotu: památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka
    • v neděli: 33. neděle v liturgickém mezidobí.

2. Od úterý mše budou se konat od 17:00 v kapli na faře.

3. Katecheze pro dospělé a mládež bude v středu po mši v Soběnově. 

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS (listopadové číslo)

5. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na prosinec a leden.