Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24.9.
25. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Janu Bezděkovou, Rudolfa, Hermínu a Viktora Jirmanovy            
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Václava Bláhu a rodinu Bláhovu, Matuškovu a Tománkovu
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Boží požehnání pro Helenu Kovářovou
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
25.9.
pondělí 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): _Adorace a možnost zpovědi._
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Honnera, rod Honnerů a Kleinů
ST
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): <p>Za Václava Čurdu, jeho rodiče a prarodiče a za manžele Bednářovy.</p>
ČT
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 16:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Koncert chrámového sboru a orchestru Velešín Koncert chrámového sboru a orchestru Velešín
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Hellerů, Havelků, Hrdličků, Kolářů a duše v očistci
18:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Duchovní obnova

29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za + Marka Grync.
18:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Duchovní obnova
SO
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Václava Klímovy, jejich oboje rodiče, jejich děti a sourozence
18:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Duchovní obnova
NE
1.10.
26. neděle v mezidobí 10:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: Památku sv. Vincence z Paula, kněze
    • v čtvrtek: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
    • v pátek: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
    • v sobotu: Památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
    • v neděli: 26. neděle v liturgickém mezidobí 

 

2. Zveme všechny na koncert duchovní hudby chrámového sboru a orchestru Velešín v čtvrtek od 16:30 hod. do kostela sv. Václava. 

3. Zveme všechny k účasti na duchovní obnově, která se bude konat od čtvrtku do soboty. V programu duchovní obnovy je od 17:00 možnost zpovědi, 18:00 - mše, katecheze (pozvaný host bude mít katechezi), občerstvení a modlitba. Chceme touto duchovní obnovou zahájit přípravy na Jubilejní rok 2025. 

4. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli k organizaci Války Růží v Soběnově.

5. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

6. Vážení farníci, 1. října od 10:00 hodin v naší farnosti (ve Velešíně) oslavíme žehnání oltáře a udělení svátosti biřmování otcem biskupem Vlastimilem. Žehnání oltáře je ojedinělou událostí v životě našeho farního společenství. Zveme vás, abyste se této slavnosti zúčastnili v hojném počtu. Po mši bude na farní zahradě společný oběd.