Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 9.4. do 16.4.2023 - 15. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
9.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodiče Šindelířovy, syna Josefa, za prarodiče Lysákovy, jejich rodiny a duše v očistci.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost 
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba breviáře Modlitba breviáře
PO
10.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro farní a ekonomickou radu. 
10:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Marii Bickovou, rodiče z obojí strany, bratra Pavla Pudivítra a celé přátelstvo.
ÚT
11.4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Jelena, rodiče a celý rod
ST
12.4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
ČT
13.4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana a Růženu Jandovy a celý rod

14.4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pauleovu, Lečovu, Jakšovu, Slámovu a Josefu Urbánkovou
SO
15.4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Andělu Čížkovou, rodiče a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest: Sofie Szilágyiová
NE
16.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro Zdeňka Vaclíka
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka a Blaženu Pártlovy a snachu Marii, za jejich rodiče, sourozence, příbuzné a přátele
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Vojtěcha Mikeše, manželku, rodiče a sourozence z obojí strany, dceru Růženu Roubovou a celé přátelstvo.
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše pro rodiny s dětmi 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako "Veliký den Páně." Jsou to dny, v nichž především se zpívá Aleluja. Neděle této doby jsou označovány jako neděle velikonoční. Po neděli Zmrtvýchvstání Páně následují: 2., 3., 4., 5., 6., 7. neděle velikonoční. A doba těchto posvátných padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého. Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti Páně. Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně; tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout na 7. neděli velikonoční. Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty před Sesláním Ducha svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha svatého.


2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS, který je připraveny na celou velikonoční dobu.

 

 

Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou liturgie a zpěvu a výzdobou kostela. Děkuji ministrantům a akolitům za pomoc při liturgii svatého týdne.  Děkuji všem za pomoci při dopravě na liturgické slavnosti Svatého týdne.

 
„Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše,
vzkřísí s Ježíšem i nás...
Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku,
ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně.“
2 Kor 4, 14.17
 
At' světlo smrti a vzkříšení Ježíše promění váš život
a vám dá pokoj a radost,

které nikdo nebude moc vám vzít.