Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, BESEDNICE, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, SOBĚNOV
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Kindlmana a jeho rodiče
09:45 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Jana Douchu, strýce Jana Vaňka, prarodiče Vaclíkovy, sourozence z obojí strany, celé přátelstvo a duše v očistci.
11:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost.
14:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest (rodina Písek)
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše pro rodiny s dětmi 
16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní 
PO
22.5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice Dnes mše sv. není
ÚT
23.5.
úterý 7. velikonočního týdne 17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Májová pobožnost
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Janu Bezděkovou a celý rod
ST
24.5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Helenu Mertovou pro uzdravení, za její rodiče Helenu a Františka Štanglovy a celé přátelstvo
ČT
25.5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není

26.5.
památka sv. Filipa Neriho, kněze Dnes mše sv. není
SO
27.5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 17:00 Soběnov, Hájek :


Více informací zde
18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za farnost
NE
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana a Marii Uretschlägerovy, rodiče a sourozence
08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest: Roman Hlaváč
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka Košíčka, rodiče, sourozence, řádovou sestřičku Ludmilu Tomkovou, rod Šedivých a Krátkých z Nesměně
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravy našich kostely.  

 

1. Zveme vás  k účasti na Svatodušní vigilii, která bude v Soběnově v kapli Panny Marie v Hájku. Vigilie se uskuteční v sobotu 27. května od 17:00, více informací na plakátech a na našem webu.

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

3. Příští neděli ve Svém Jáně tři děti přístoupí poprvé k Stolu Páně. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny.