Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 18.12. do 26.12.2022 - 52. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
18.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa a Marii Foitlovy, celý rod, rodiče Pavlovy, syna Rudolfa, pana Jaroslava Bohdala a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Zuzanu Janišovou
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka a Marii Šedivých ze Soběnova, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Františka, celé přátelstvo, rodiče Machovy, děti a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
19.12.
19. prosince 18:00 kaple na faře: Za dobrodince našich farností.
ÚT
20.12.
20. prosince 17:00 kaple na faře: Za Jana Uretschlägera, manželku, rodiče a sourozence z obojí strany
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
ST
21.12.
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 06:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za P. Petra Mikeše a všechny kněze, kteří působili ve Velešíně
16:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi.
ČT
22.12.
22. prosince 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi 
17:00 kaple na faře: Za Marii a Čeňka Stehlíkovy
18:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

23.12.
23. prosince 09:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava vánoční výzdoby kostela Příprava vánoční výzdoby kostela
17:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): živý Betlém
17:00 kaple na faře: Za Jana Jaroše mladšího i staršího, Marka Voráčka a příbuzenstvo
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
SO
24.12.
svátek Štědrý den 07:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
15:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Bohoslužba slova
16:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
17:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Annu Vrážkovou
22:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost 
NE
25.12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Boží požehnání pro Zdeňku Řehoutovou.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost
PO
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Růženu Klezenbauerovou a celý rod
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jaroslava a Marii Jelenovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravy našeho kostela.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

        • v neděli: slavnost Narození Páně

2. Zveme Vás na roráty do Velešína v každou adventní středu v 6:00 hod. Nezapomeňte na své svíčky.

3. Zpověď před Vánocemi: 

Velešín: úterý, 20.12. - od 17.45 - 20.00; sobota, 24.12. - od 7.00 - 10.00

Soběnov: středa, 21. 12. - od 17.30 - 19.30

Besednice: čtvrtek, 22.12. - od 18.00 - 19.30

Sv. Jan: pátek, 23.12. - od 18.00 - 19.30

5. Bohoslužby na Vánoce: 

Středy den, 24.12.2022

15.00 - Soběnov

16.00 - Besednice

17.00 - sv. Jan

22.00 - Velešín - Mše (půlnoční) 

 

Slavnost Narození Páně 25. 12. 2022

8.30 - Velešín - Mše

9.00 - Svatý Jan - Mše

10.00 - Besednice - Mše

11.15 - Soběnov - Mše

 

Svátek sv. Štěpána, 26. 12. 2022

8:30 - Velešín - Mše, rodinné koledování

11:15 - Soběnov - Mše

 
6. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník. 
 
7. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých. 
 
8. Milí farníci, první týden v srpnu nás čekají světové dny mládeže, kam se chystají mladí z naší farnosti. Bylo by hezké tyto vyslance naší farnosti podpořit na cestě za papežem, a to jak finančně, tak hlavně modlitbou. Naši mladí však nechtějí podporu zdarma, a tak si pro nás připravili na Boží hod  (25.12.2022) sladké překvapení jehož výtěžek z prodeje bude použit na zaplacení cesty. 
 
 
9. Zveme vás už dnes na: 
  • Mše pro rodiny s dětmi - v ponděli 26.12.2022 od 8:30

  • Živý Betlém - v středu 28.12.2022 od 15:00

  • Vánoční koncert chrámového sboru a orchestru - v středu 28.12.2022 od 17:00
 

Děkujeme za krásné perníčky, které ozdobí naše kostely.