Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV, PASTORAČNÍ STŘEDISKO BČB
od 31.12. do 7.1.2024 - 01. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
31.12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Farnost
09:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Poděkování za rok 2023. 
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Ladislava Mlejnka
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jaroslava a Marii Jelenovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.
PO
1.1.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Na poděkování
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Jana Vaňka, jeho bratra, rodiče Vaňková, rodiče Vaclíková, synovce Jana Douchu a celé přátelstvo.
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Františka a Marii Šedivých ze Smrhova, rodiče z obojí strany, jeho sourozence, syna Františka, zetě Františka Kyliána, vnuka Františka a celé přátelstvo.
ÚT
2.1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Dnes mše sv. není
ST
3.1.
Nejsvětějšího Jména Ježíš Dnes mše sv. není
ČT
4.1.
čtvrtek 1. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není

5.1.
pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci) 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží ochranu pro celou rodinu Trojákovu
SO
6.1.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za všechny, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, s prosbou o dar Božího požehnání.
09:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Marii Ottenschlägerovou, manžela, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo. 
NE
7.1.
svátek Křtu Páně 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Ondráška a celý rod
09:00 Kostel Hluboká : Křest Karolíny Tejmarové
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Ludmilu. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodiče Syslovy ze Smrhova, syny Václava a Jana s manželkou, dcery Růženu s manželem a Marii s manželem a Karla Netočného, jeho rodiče, sourozence a ostatní příbuzné.
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
    • v úterý: památka sv. Basila Velkého a Řehoře Naziánského 
    • v sobotu: Slavnost Zjevení Páně 
    • v neděli: Svátek Křtu Páně 
2. Příští neděli budeme slavit svátek Křtu Páně - přineste si prosím svíčky, budeme obnovovat křestní sliby. 
 
 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásnému slavení vánočních bohoslužeb v našich farnostech.
Upřímné poděkování patří akolytům Zdeňkovi, Martinovi a Zdeňkovi,
dále: Mari se sborem a orchestrem, kostelníkovi Jiřímu, Janovi, Petrovi a Josefovi, všem, kteří se starali o čistotu a výzdobu našich kostelů, zvláštní poděkování patří Janě, Ludmile, Heleně, Janě a Ludmile.
Poděkování patří i ministrantům a varhaníkům.
Zvláštní poděkování patří otci Romanovi za pomoc při bohoslužbách.


Milí farníci, s blížícím se koncem roku 2023 vám velmi děkuji za vaši pomoc, ochotu ke spolupráci, trpělivost a pochopení. Velmi si vážím vaší otevřenosti vůči všem podnětům v pastorační péči. Doufám, že příští rok bude pro nás všechny velkým požehnáním.
Kéž nám Pán požehná. Šťastný nový rok.