Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 13.11. do 20.11.2022 - 46. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
13.11.
33. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Havelků, Hellerů, Kolářů a Hrdličků
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Josefa Škodu, syna Josefa, za rodiče Škodovy, rodiče Hodulákovy, bratra Stanislava a Josefa, švagra Waltera Kopaného, Josefa Matyáše, za švagrovou Martu Veselou a synovce Marcela Veselého
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka a Kateřinu Čurdovy, rodiče a sourozence z obojí strany, jejich sourozence a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
14.11.
pondělí 33. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
15.11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 15:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Náboženství  Náboženství 
17:00 kaple na faře: Za Cecílii Jechovou, rod Bílých a Müllerů
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
ST
16.11.
sv. Markéty Skotské 16:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Náboženství Náboženství
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Na poděkování za svobodu českého národa
ČT
17.11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 00:00 DCŽM: DSM

18.11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 00:00 DCŽM: DSM
SO
19.11.
sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 00:00 DCŽM: DSM
NE
20.11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Rudolfa Ryanta a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Martina Ehrlicha
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Marii Klimešovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Václava s manželkou Růženou, Jana Martinů a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny naší farnosti 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované podporu katolických médií.  

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

        • v čtvrtek: památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice
        • v neděli: SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

2. V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. Letošní téma to: Mariino ANO BOHU!, které  je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ANO BOHU! by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou. 

TMM je přípravou na diecézní setkání v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. Prosíme o modlitbu za naší mládež. 

3. Zveme mládež naší farnosti k účasti na diecézním setkání mládeže. Začátek v 10:00 v kostele sv. Vojtěcha v ČB (Salesiáni). Na programu jsou: workshopy, mše, adorace a oběd.

4. Příští neděli bude:

            - sbírka věnována na opravy našeho kostela

            - mše pro rodiny z dětmi od 15:00 hod ve Velešíně.

5. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.