Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15.1.
2. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pauleovu, Lečovu, Jakšovu, Slámovu a Josefu Urbánkovou
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Jana Vaňka, jeho bratra Antonína, rodiče Vaňkovy, synovce Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy a celé přátelstvo
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jana a Martu Čurdovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Václava a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše pro rodiny s dětmi 
16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní 
PO
16.1.
pondělí 2. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
17.1.
památka sv. Antonína, opata Dnes mše sv. není
ST
18.1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Dnes mše sv. není
ČT
19.1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

20.1.
sv. Fabiána, papeže a mučedníka 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za rody Jantačů, Podholů, Smržů, Nováků a Luboše Jiráska
SO
21.1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 08:00 kaple na faře: Za Mgr. Josefa Klímu
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Ondráška a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehni pro Josefa Janoštáka 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodiče Zikešovy, dceru Marii s manželem a synem Františkem, Albínu s manželem a dcerami Alenou a Liduškou, Kateřinu s manželem a dcerou Jitkou, jejím synem Františkem, Josefa Vosátku a celé přátelstvo

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravy. 
 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v úterý: památka sv. Antonína, opata
    • v středu: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
    • v sobotu: památka sv. Anežky, panny a mučednice
    • v neděli: 3. neděle v mezidobí

2. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

3. Příští neděli sbírka bude věnována na biblický apoštolát.  

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.