Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 2.4. do 9.4.2023 - 14. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
2.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny a rody Mikešů, Hrdličků, Kolářů, Havelků a Hellerů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka Hosenseidla, rodiče Hosenseidlovy ze Skalin, bratra, sestry, rodiče Bartyzalovy, Růženu Bartošovou, manžela, dceru Marii s manželem, Ludmilu Haislerovou, manžela, syny Jiřího a Jana a celé přátelstvo. 
17:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
PO
3.4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 17:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
ÚT
4.4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Báru Markovou
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
ST
5.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
18:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
ČT
6.4.
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za nová povolání 

7.4.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 07:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
08:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba breviáře Modlitba breviáře
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Křížová cesta Křížová cesta
09:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Křížová cesta Křížová cesta
09:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křížová cesta Křížová cesta
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Liturgie Velkého Pátku 
SO
8.4.
BÍLÁ SOBOTA 08:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba breviáře Modlitba breviáře
09:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Zpověď před Velikonocemi Zpověď před Velikonocemi
21:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): PASCHA 
NE
9.4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodiče Šindelířovy, syna Josefa, za prarodiče Lysákovy, jejich rodiny a duše v očistci.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost 
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba breviáře Modlitba breviáře

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. Tento týden je Svatý týden. Nese také označení hebdomada maior (větší týden), nebo hebdomada authentica (pravý týden). Na rozdíl od prvních sedmi dní v historii, svatý týden je týden větší, je to "ten týden"; neboť tak jako byl kdysi svět v sedmi dnech stvořen, nyní je v sedmi dnech kompletně obnoven a vykoupen.

2. VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

 • Zelený čtvrtek:
  • Mše svatá na památku Večeře Páne - Soběnov od 18:00.
  • Adorace - Soběnov od 19:30 - 21.00.
 • Velký pátek:
  • Modlitba breviáře - Velešín od 8:15.
  • Křížová cesta v kostele ve Velešíně, Soběnově, Sv. Jáně od 9:00.
  • Velkopáteční obřad: Památka umučení Páne - Besednice od 15:00.
  • Adorace - Besednice od 16:00 - 17:00.
 • Bílá sobota:
  • Modlitba breviáře - Velešín od 8:15.
  • Možnost soukromé adorace u Božího hrobu - Velešín od 8:00 - 12:00
  • Velikonoční Vigilie - Velešín od 21:00.
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
  • Mše: Velešín od 8:30, sv. Jan od 9:00, Besednice od 10:00, Soběnov od 11:15.
  • Modlitba breviáře - Velešín od 15:00.

3. ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI:

 • Velešín:
  • úterý od 17:00 do 20:00
  • Velký pátek od 7:00 do 8:30 
  • Bílá sobota od 8:00 do 12:00
    
 • sv. Jan:
  • Květná neděle od 17:00 do 19:00

 • Besednice:
  • pondělí od 17:00 do 19:00 

 • Soběnov:
  • středa od 17:00 do 19:30

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS, který je připraveny na celou velikonoční dobu.

5. Děkujeme všem, kteří nabídli možnost pomoci při dopravě na liturgické oslavy Svatého týdne. 

6. Plán liturgie Svatého týdne a plán zpovědi před Velikonocemi jsou umístěny na nástěnkách, v PORTUSU a na internetových stránkách naší farnosti.