Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 10.9. do 17.9.2023 - 37. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
10.9.
23. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Herála, Zdeňku a Jana Herálovy, Josefa a Marii Foitlovy, Rudolfa Pavla a Kateřinu Pavlovou, za rodinu Bohdalovou a Isyk. 
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Stanislava Ilinicha a rodiče Juríkovy a Ilinichovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): ( volná intence )
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost
PO
11.9.
pondělí 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
12.9.
Jména Panny Marie 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Annu Kyselovou, Marii a Karla Janouchovy, celý rod a duše v očistci
ST
13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jana a Marii Ottenschlägerovy,rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.
ČT
14.9.
svátek Povýšení svatého Kříže 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Trummerovy, syna Jana, zetě Josefa Martínka, vnuka Radka, za Jana a Veroniku Karolovy

15.9.
památka Panny Marie Bolestné 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Václava Haláčka, jeho rodiče a sourozence
SO
16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pauleovu, Lečovu, Slámovu, Jakšovu a Josefu Urbánkovou
11:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Křest Rozárie Šachtová
NE
17.9.
24. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za manžele Marii a Václava Sládkovy z Netřebic, Václava Jaroše, jejich rodiče a všechny předky            
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Terezu Vašíčkovou
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Ludmilu Bíchovou a jejího manžela Josefa
11:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny farnosti

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: Památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
    • v čtvrtek: Svátek Povýšení svatého Kříže
    • v pátek: Památku Panny Marie Bolestné
    • v sobotu: Památku sv. Ludmily
    • v neděli: 24. neděle v liturgickém mezidobí 

 

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

3. Příští neděli bude:

 • sbírka věnována na opravy našeho kostela
 • mše pro rodiny z dětmi od 11:15 hod ve Velešíně (pří mší dětem požehnáme školní tašky). 

4. Už dnes zveme všechny na koncert duchovní hudby chrámového sboru a orchestru Velešín dne 28. 9. 2023 v 16:30 hod. do kostela sv. Václava. Provedení díla: Marten Jansson: Missa Popularis. 

5. Zveme všechny k účasti na duchovní obnově, která se bude konat ve dnech: 28.09 - 30.09.2023. V programu duchovní obnovy je od 17:00 možnost zpovědi, 18:00 - mše, katecheze (pozvaný host bude mít katechezi), občerstvení a modlitba. Chceme touto duchovní obnovou zahájit přípravy na Jubilejní rok 2025. 

6. Výuka náboženství bude probíhat ve Velešíně, Sv. Janě, Soběnově - stejně jako v minulých letech. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v kanceláři školy.

7. Vážení farníci, rádi bychom Vám poděkovali za pomoc při organizaci zájezdu na SDM. Jako poděkování vás zveme na setkání, kde vám povíme něco o SDM v Lisabonu. Setkání se uskuteční 21. září po mši svaté ve Velešíně.