Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 4.9. do 11.9.2022 - 36. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4.9.
23. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za rodiče Juríkovy a Ilinichovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Karla Jirkala, manželku, rodiče  a sourozence z obojí strany, Rudolfa Švece, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
PO
5.9.
připomínka sv. Terezie z Kalkaty Dnes mše sv. není
ÚT
6.9.
úterý 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
7.9.
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ČT
8.9.
svátek Narození Panny Marie Dnes mše sv. není

9.9.
sv. Petra Klavera, kněze Dnes mše sv. není
SO
10.9.
bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie 10:00 Kaple Panny Marie (Hájek): svatba: Lutovská Kristýna a Vaněk Daniel  
NE
11.9.
24. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Vojtěcha a Žofii Řihoutovy a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Marii a Jaroslava Sýkorovy, jejich dcery Janu a Alenu, vnuky Jaroslava a Romana a rodiče z obojí strany, za Františku a Josefa Šafránkovy, jejich syna Josefa a za Marii a Roberta Novotných.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za živé i zemřelé farníky
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: Památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
    • v čtvrtek: Svátek Povýšení svatého Kříže
    • v pátek: Památku Panny Marie Bolestné
    • v sobotu: Památku sv. Ludmily
    • v neděli: 24. neděle v liturgickém mezidobí 

 

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

3. Příští neděli bude:

 • sbírka věnována na opravy našeho kostela
 • mše pro rodiny z dětmi od 11:15 hod ve Velešíně (pří mší dětem požehnáme školní tašky). 

4. Už dnes zveme všechny na koncert duchovní hudby chrámového sboru a orchestru Velešín dne 28. 9. 2023 v 16:30 hod. do kostela sv. Václava. Provedení díla: Marten Jansson: Missa Popularis. 

5. Zveme všechny k účasti na duchovní obnově, která se bude konat ve dnech: 28.09 - 30.09.2023. V programu duchovní obnovy je od 17:00 možnost zpovědi, 18:00 - mše, katecheze (pozvaný host bude mít katechezi), občerstvení a modlitba. Chceme touto duchovní obnovou zahájit přípravy na Jubilejní rok 2025. 

6. Výuka náboženství bude probíhat ve Velešíně, Sv. Janě, Soběnově - stejně jako v minulých letech. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v kanceláři školy.

7. Vážení farníci, rádi bychom Vám poděkovali za pomoc při organizaci zájezdu na SDM. Jako poděkování vás zveme na setkání, kde vám povíme něco o SDM v Lisabonu. Setkání se uskuteční 21. září po mši svaté ve Velešíně.