Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 16.7. do 23.7.2023 - 29. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
16.7.
15. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Šumanovy, Bláhovy a Jiřího Bláhu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): ( volná intence )
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Martu Veselou, vnuka Marcela, rodinu Veselých, rodinu Škodovu a celé přátelstvo. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Vojtěcha a Marii Píchovy,rodiče a sourozence z obojí strany, Jiřího Vávru,manželku Milušku a syna Jiřího.
PO
17.7.
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží Dnes mše sv. není
ÚT
18.7.
úterý 15. týdne v mezidobí 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Ladislava Witzaniovy a vnuka Jiříka
ST
19.7.
středa 15. týdne v mezidobí 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace i možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Karla a Annu Markovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Karla, Bohumila s manželkou Marií, syna Bohumila, dcery Annu, Marii s manželem Janem, Ludmilu s manželem Ladislavem a snachu Blanku.
ČT
20.7.
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Švarcovu a rodiče Holátovy

21.7.
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Kořenských, Hrdých a celý rod
SO
22.7.
svátek sv. Marie Magdalény 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rody Jantačů, Smržů a Nováků
NE
23.7.
16. neděle v mezidobí a Světový den prarodičů a seniorů 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Papoušků, Zvánovců a Nohů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Annu Vrážkovou, Františka Vrážka a celou rodinu
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): ( volná intence )
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Josefa a Růženu Löflerovy, rodiče a sourozence z obojí strany, Marii a Martina Draxlerovy, rodiče a sourozence z obojí strany, dceru Marii a celé přátelstvo

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. V naší farnosti vítáme otce Romana Dvořáka, který začíná svá studia v Římě a bude bydlet ve Velešíně na faře. Otec Roman nám bude pomáhat během letních prázdnin a Vánoc a Velikonoc.

2. Tento týden slavíme liturgické památky: 

        • v sobotu: sv. Marie Magdalény
        • v neděli: 16. neděle v liturgickém mezidobí 

3. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na září a říjen.

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník. 

5. Příští neděli oslavíme Den seniorů, bude mít téma: "Jeho milosrdenství je od pokolení do pokolení" (Lk 1,50). Tato slova nám připomínají, že Boží milosrdenství se v dějinách projevuje prostřednictvím svědectví těch, kteří ho zakusili a předali svým dětem a vnukům. Prarodiče a senioři jsou povoláni k tomu, aby toto milosrdenství nesli, aby slovy a životem vyprávěli, jak byl Bůh věrný svým zaslíbením a jak stále miluje svůj lid. Jsou také povoláni k tomu, aby přijímali Boží milosrdenství a nechali se utěšovat jeho otcovskou láskou, která je nikdy neopouští. Světový den prarodičů a seniorů je příležitostí znovu s radostí vyjádřit, že církev chce slavit společně s těmi, kterým Pán - jak říká Bible - daroval "plný život".

Proto zveme všechny naše milované seniory na mši svatou, při které se za ně pomodlíme a předáme malý dárek.