Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
11.9.
24. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Vojtěcha a Žofii Řihoutovy a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Marii a Jaroslava Sýkorovy, jejich dcery Janu a Alenu, vnuky Jaroslava a Romana a rodiče z obojí strany, za Františku a Josefa Šafránkovy, jejich syna Josefa a za Marii a Roberta Novotných.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za živé i zemřelé farníky
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
12.9.
Jména Panny Marie Dnes mše sv. není
ÚT
13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Annu Kyselovou, Marii a Karla Janouchovy a duše v očistci
ST
14.9.
svátek Povýšení svatého Kříže 17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace za mír na Ukrajině 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jana a Marii Ottenschlägerovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
ČT
15.9.
památka Panny Marie Bolestné 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za manžele Jarošovy a Kamišovy

16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Annu a Františka Dvořákovy, rodiče a duše v očistci
SO
17.9.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rody Jantačů, Podholů, Smržů a Nováků
11:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): křest Evy 
NE
18.9.
25. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Herála, rodiče, celý rod a Gabrielu Wágnerovou
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Karla Brabce, rodinu Šimákovu a Lemochovu
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Boží požehnání pro Helenu Kovářovou
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny naší farnosti 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na bohoslovce čb diecéze

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v úterý: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
    • v středu: Svátek Povýšení svatého Kříže
    • v čtvrtek: Památka Panny Marie Bolestné
    • v pátek: Památka sv. Ludmily
    • v neděli: 25. neděle v liturgickém mezidobí 

 

2. Příští neděli bude:

            - sbírka věnována na opravy našeho kostela

            - mše pro rodiny z dětmi od 15:00 hod ve Velešíně.

            - setkání společenství mládeže (od 13 let) na faře ve Velešíně (od 16:00 hod)

 

 3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS.