Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 24.3. do 31.3.2024 - 13. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24.3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Bicana a celý rod, za manžele Gallistlovi
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro rodinu Müllerovu
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Janu Douchovou, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence, strýce Jana Vaňka a celé přátelstvo a duše v očistci.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za rodinu Čapkovou, celé příbuzenstvo a přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Možnost zpovědi. 
17:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Možnost zpovědi. 
PO
25.3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 16:00 kaple na faře: Výuka náboženství. 
ÚT
26.3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Na dobrý úmysl
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Možnost zpovědi. 
ST
27.3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 16:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): **Možnost zpovědi. **
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): za P.Petra Mikeše, P.Františka Kašíka, P.Jiřího Jeřábka, P Adolfa Kubeše a za všechny kněze,kteří v naší farnosti působili.
17:45 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Možnost zpovědi. 
ČT
28.3.
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za nová povolání.

29.3.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 07:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Možnost zpovědi. 
08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Křížová cesta Křížová cesta
09:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Křížová cesta Křížová cesta
09:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křížová cest
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Liturgie Velkého Pátku. 
SO
30.3.
BÍLÁ SOBOTA 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba
09:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Možnost zpovědi. 
21:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost. 
NE
31.3.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost. 
09:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za farnost. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Anežka Kodrasová, rodiče z obojí strany a duše v očistci
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost. 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. Tento týden je Svatý týden. Nese také označení hebdomada maior (větší týden), nebo hebdomada authentica (pravý týden). Na rozdíl od prvních sedmi dní v historii, svatý týden je týden větší, je to "ten týden"; neboť tak jako byl kdysi svět v sedmi dnech stvořen, nyní je v sedmi dnech kompletně obnoven a vykoupen.

2. VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:

 • Zelený čtvrtek:
  • Mše svatá na památku Večeře Páne - Soběnov od 18:00.
  • Adorace - Soběnov od 19:30 - 21.00.
 • Velký pátek:
  • Modlitba breviáře - Velešín od 8:00.
  • Křížová cesta v kostele ve Velešíně, Soběnově, Sv. Jáně od 9:00.
  • Velkopáteční obřad: Památka umučení Páne - Besednice od 15:00.
  • Adorace - Besednice od 16:00 - 17:00.
 • Bílá sobota:
  • Modlitba breviáře - Velešín od 8:00.
  • Možnost soukromé modlitby u Božího hrobu - Velešín od 8:00 - 12:00
  • Velikonoční Vigilie - Velešín od 21:00.
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
  • Mše: Velešín od 8:30, sv. Jan od 9:00, Besednice od 10:00, Soběnov od 11:15.
  • Modlitba breviáře - Velešín od 15:00.

3. ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI:

 • Velešín:
  • úterý od 17:00 do 20:00
  • Velký pátek od 7:00 do 8:00 
  • Bílá sobota od 9:00 do 12:00
    
 • sv. Jan:
  • Květná neděle od 17:00 do 19:00

 • Besednice:
  • Května neděle od 14:00 do 16:00 

 • Soběnov:
  • středa od 16:00 do 19:00

Plán liturgie Svatého týdne a plán zpovědi před Velikonocemi jsou umístěny
na nástěnkách, v PORTUSU a na internetových stránkách naší farnosti.