Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro Stanislava.  
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka a Blaženu Pártlovy, snachu Marii, jejich sourozence, příbuzné a přátele
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny farnosti
PO
22.4.
pondělí 4. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
23.4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana a Annu Ondřichovy, syna Jana a duše v očistci
ST
24.4.
sv. Jiří, mučedníka 16:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Výuka náboženství. 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka Jelena a rodiče,Janu Lučanikovou,rodiče a prarodiče.
ČT
25.4.
svátek sv. Marka, evangelisty 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za živé i zemřelé členy rodiny Kleinovy a Pučeglovy.
18:45 kaple na faře: Zasedání FR a ER

26.4.
pátek 4. velikonočního týdne 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Šustrovy, syna Františka, rodiče Bobrovy a Markovy
SO
27.4.
sobota 4. velikonočního týdne 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Čeňka Stehlíkovy, jejich děti, sourozence a rodiče z obojí strany
NE
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Herála, rodiče a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodinu Bícovu a Bubnovu.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Marii Šedivých z Popelic,rodiče a sourozence z obojí strany,syny Františka a Jana,manžele Hnízdilovy,Jana Coufa a rodiče a celé přátelstvo.
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi. 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v úterý: svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
    • v čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty
    • v neděli: 5. neděle velikonoční

2. Děkujeme za vaše finanční dary na opravu kostela v Chlumu:

ŘKF Velešín - 35 000 Kč
ŘKF Sv. Jan - 10 000 Kč 
ŘKF Besednice - 7 000 Kč
ŘKF Soběnov - 28 000 Kč 

3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolicky týdeník.