Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 1.10. do 31.10.2022 - 44. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
1.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za nemocné z naší farnosti
13:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest Olívie
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): křest Marie
NE
2.10.
27. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za zemřelé rodin Trojáků, Petrů a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Zádušní mše za rodinu Markovu a Mikešovu
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Václava Čurda, jeho rodiče a prarodiče a za manžele Bednářovy.
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
3.10.
pondělí 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
4.10.
památka sv. Františka z Assisi 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Šimkovy a Marii Peckovou
ST
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny Dnes mše sv. není
ČT
6.10.
sv. Bruna, kněze 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba za nova povolání 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): za nova povolaní
18:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Katecheze pro dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé

7.10.
památka Panny Marie Růžencové 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Helenu a Jana Machovy, rodiče a sourozence
19:30 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Nikodémova noc
SO
8.10.
sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Václava Klímovy a jejich děti
18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): (s nedělní platností) Za Kateřinu Drdákovou, manžela, syna Viktora, rodiče z obojí strany, rodiče Huclovy, dceru Jarku a Jiřího Paříka a rodiče.
NE
9.10.
28. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Františka Ondráškovy, syny, Květu Ondráškovou a duše v očistci
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za MUDr. Václava Bláhu, jeho rodiče a celý rod Bláhů, Matušků, Tománků a Růžičků
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:00 kaple Panny Marie (Markvartice): Za farnost 
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice):
PO
10.10.
pondělí 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
11.10.
sv. Jana XXIII., papeže 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Šindelíře, sestru a rodiče
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní  Příprava na biřmovaní 
ST
12.10.
sv. Radima, biskupa 17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi.
Modlitba růžence.

18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za zemřelou Janu Lučanikovou.
18:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Katecheze pro mládež a dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé 
ČT
13.10.
čtvrtek 28. týdne v mezidobí 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Kateřinu Šteflovou, rod Šteflů a Šimánků

14.10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
SO
15.10.
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
NE
16.10.
29. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Václava Sládkovy z Netřebic a Václava Jaroše
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Jana Douchu, prarodiče Vaclíkovy, jejich sourozence, strýce Jana Vaňka, celé přátelství a duše v očistci 
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Františka a Marii Komendovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny Františka a Jana, Maxmiliána Majera, rodiče, bratra a sestru Marii
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny naši farnosti 
PO
17.10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
ÚT
18.10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty 16:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Mgr. Josefa Klímu
ST
19.10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků 17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi.
Modlitba růžence.

18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): za paní Valerii a její těžce nemocnou dceru
ČT
20.10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiče Trummerovy, syna Jana, zetě Josefa Martínka, vnuka Radka a rodiče Karolovy, Jana a Pavlu Zdechovanovy a Annu Holubovou

21.10.
bl. Karla Rakouského 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Fandu a Mirka Stehlíkovy a oboje rodiče
SO
22.10.
sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii Peškovou
NE
23.10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Bohuslava Kořenského, rodiny Kořenských a Hrdých
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka Kyriana, jeho syna a celou rodinu
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Viktora a Růženu Sýkorovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
24.10.
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
25.10.
slavnost Výročí posvěcení kostela Dnes mše sv. není
ST
26.10.
středa 30. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
27.10.
čtvrtek 30. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

28.10.
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Dnes mše sv. není
SO
29.10.
sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
30.10.
31. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Tůmu a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Karla Kyslíka, rodiče a prarodiče, za Bohuslava Zajíčka, rodiče a prarodiče, za rodinu Jirkovských a Benedovu.
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Jaroslava a Terezii Komendovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
31.10.
sv. Wolfganga, biskupa 16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.