Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB SOBĚNOV, VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE
od 4.6. do 12.6.2022 - 23. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
4.6.
sobota 7. velikonočního týdne 17:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Vigilie před Seslání Ducha Svatého
NE
5.6.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Čutů, Pražáků a Šítalů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Magdalenu Juríkovou
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
PO
6.6.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
ÚT
7.6.
úterý 10. týdne v mezidobí 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boží požehnání pro Vladimíra Jantače
ST
8.6.
středa 10. týdne v mezidobí 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za uzdravení Joli
ČT
9.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Annu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence a duše v očistci

10.6.
pátek 10. týdne v mezidobí 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): ( volná intence )
20:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Noc kostelů Noc kostelů
Během večera zazní skladby období baroka a klasicismu v podání smyčcového souboru  Základní umělecké školy Velešín a Chrámového orchestru pod vedením Marie Bůžkové za doprovodu p. varhaníka Vladimíra Jantače. Srdečně zveme k poslechu a duchovnímu rozjímání.
SO
11.6.
památka sv. Barnabáše, apoštola Dnes mše sv. není
NE
12.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Pučeglovu a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice):
Marii a Jaroslava Sýkorovi, jejich dcery Janu a Alenu, vnuky Jaroslava a Romana a rodiče z obojí strany. Za Františku a Josefa Šafránkovi, jejich syna Josefa a za Marii a Roberta Novotných. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Josefa a Magdalénu Čabelovy, syna Josefa s manželkou Boženou, dceru Marii Hamerníkovou s manželem Pavlem, rodiče Káparovy a celé přátelstvo
15:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: Památku Panny Marie, Matky církve
    • v středu: Svátek Navštívení Panny Marie
    • v čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
    • v sobotu: Památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
    • v neděli: Slavnost Nejsvětější Trojice

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a PORTUS.

3. Katecheze pro dospělé a mládež bude v čtvrtek po mši ve Velešíně. 

4. V pátek dne 2.6. se v rámci každoročně pořádané akce Noc kostelů uskuteční:
    - od 18:00 hod - Mše svatá
    - od 20 hod. v Kostele sv. Václava koncert klasické hudby. Během večera zazní skladby období baroka a klasicismu v podání smyčcového souboru  Základní umělecké školy Velešín a Chrámového orchestru pod vedením Marie Bůžkové za doprovodu p. varhaníka Vladimíra Jantače. Srdečně zveme k poslechu a duchovnímu rozjímání
    - od 21:00 do 22:00 - tichá adorace

4. Příští neděli ve Velešíně tři děti přístoupí poprvé k Stolu Páně. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny.