Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 19.6. do 26.6.2022 - 25. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19.6.
12. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Václava a Růženu Klimešovy a rodiče z obojí strany
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za rodiče Hoffelnerovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Jana Filausovy, rod Kadleců, Valhů a duše v očistci
PO
20.6.
pondělí 12. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Boženu Ryantovou a manžela Petra
ST
22.6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za farnost
ČT
23.6.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Na poděkování za Barboru Farkovou, Krištofa Hellera a jejich rodiny

24.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Jarošovu, Štindlovu a Petrovu
SO
25.6.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Na dobrý úmysl 
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Křest 
NE
26.6.
13. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Petra a Růženu Drdákovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syna Petra s manželkou Marií a snachu Janu
14:00 Kaple v Nesměni: Za farnost

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na opravu střechy stodoly ve Velešíně a fary v Soběnově. 

Děkujeme za uspořádání Božího Těla v Soběnově.

 

 1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v úterý: sv. Aloise Gonzagy
    • v čtvrtek: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
    • v pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
    • v sobotu: svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie  
    • v neděli: 13. neděle v liturgickým mezidobí 

 

2. Příští neděli bude se konat pouť v Nesměni (Mše od 14:00 hod).  

 

3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.