Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN
od 9.10. do 16.10.2022 - 41. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
9.10.
28. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Františka Ondráškovy, syny, Květu Ondráškovou a duše v očistci
11:00 kaple Panny Marie (Markvartice): Za farnost 
PO
10.10.
pondělí 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
11.10.
sv. Jana XXIII., papeže 17:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba růžence Modlitba růžence
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka Šindelíře, sestru a rodiče
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní  Příprava na biřmovaní 
ST
12.10.
sv. Radima, biskupa Dnes mše sv. není
ČT
13.10.
čtvrtek 28. týdne v mezidobí 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
17:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba růžence Modlitba růžence
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Kateřinu Šteflovou, rod Šteflů a Šimánků

14.10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
SO
15.10.
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
NE
16.10.
29. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Marii a Václava Sládkovy z Netřebic a Václava Jaroše
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny naši farnosti 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v sobotu: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
    • v neděli: 29. neděle v liturgickém mezidobí.

 

2. Katecheze pro mládež a dospělé "Ve škole sv. Jana" bude:

   • v Soběnově - ve středu od 18:30.


3. Na první setkání v úterý jsou zváni všichni, kdo mají zájem o přípravu ke svátosti biřmování. Začátek v 18:00 hod v kostele ve Velešíně. 

 

4. Příští neděli bude:

            - sbírka věnována na opravy našeho kostela

            - mše pro rodiny z dětmi od 15:00 hod ve Velešíně.

 

5. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš farní PORTUS.