Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 19.11. do 26.11.2023 - 47. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19.11.
33. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Trojákovu, Petrovu, Motyčákovu a Řehouškovu. 
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Martina Ehrlicha
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova 
11:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny farnosti
PO
20.11.
pondělí 33. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
21.11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 15:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědí 
17:00 kaple na faře: Za Jana a Pavlu Zdechovanovy a Annu Holubovou
ST
22.11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice 17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Helenu Mertlovou a rodinče Štanglovy.
17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Katecheze pro mládež a dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé 
ČT
23.11.
sv. Klementa I., papeže a mučedníka 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
16:00 kaple na faře: Adventní dílna Adventní dílna
16:00 Velešín: dilnaVíce informací zde
16:30 kaple na faře: Modlitba za mládež 
17:00 kaple na faře: za Josefa Síkoru

24.11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za rody Syrovátků, Brožů, Müllerů a duše v očistci
SO
25.11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
26.11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Šteflovu, Šimánkovu, Syslovu a Vaclíkovu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Františka a Marii Řehoutovy.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Marii Klimešovy,rodiče a sourozence z obojí strany,syna Václava s manželkou Růženou,Jana Martinů a celé přátelstvo.
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi. 

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnováné na opravy našeho kostela. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v úterý: památku zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
    • v středu: památku sv. Cecílie, panny a mučednice
    • pátek: památku sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
    • v neděli: SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

2. Katecheze pro dospělé a mládež bude:

 • v středu po mši v Soběnově. 

3. V týdnu od 19. do 26.11. 2023 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. Letošní téma to: "Radujte se v naději!". TMM je přípravou na diecézní setkání v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. Prosíme o modlitbu za naší mládež. 

Už dnes vás zveme, abyste se ve čtvrtek (23.11.2023) od 16:30 připojili k modlitbě za mladé lidi. Modlitba bude se konat v kapli na faře.

4. Zveme mládež naší farnosti k účasti na diecézním setkání mládeže. Začátek v 9:30 v kostele sv. Vojtěcha v ČB (Salesiáni). Na programu jsou: workshopy, mše, adorace a oběd. Vice informaci na webu naší farnosti. 

5. Letošní adventní aktivizace se bude týkat adventního věnce. Společně jako farní rodina chceme připravit věnce do našich domovů. Rádi bychom vás pozvali k jejich společné výrobě v čtvrtek 23.11.2023 od 16:00 na faře. 

6. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.