Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 19.3. do 26.3.2023 - 12. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Karla Piška a celý rod
09:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): 24 hod. pro Pana 
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Hanu Kropáčkovou a Vladimíra Krále
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Růženu Míkovy, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo. 
15:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše pro rodiny s dětmi 
Za Josefa Šimánka a celý rod
16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Příprava na biřmovaní 
PO
20.3.
slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie Dnes mše sv. není
ÚT
21.3.
úterý 4. postního týdne 17:00 kaple na faře: Za Jana a Marii Filausovy, rod Kadleců a Valhů
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
ST
22.3.
středa 4. postního týdne 16:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Katecheze pro mládež a dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé 
ČT
23.3.
čtvrtek 4. postního týdne 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za rodiče Čulíkovy a Kostelný
17:30 kaple na faře: Katecheze pro mládež a dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé 
18:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání Setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání

24.3.
pátek 4. postního týdne Dnes mše sv. není
SO
25.3.
slavnost Zvěstování Páně Dnes mše sv. není
NE
26.3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Karla Papíra, celý rod, rod Pučeglů
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova.
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodinu Mikešovu, syna Jana Marka a celé přátelstvo
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Kateřinu a Martina Prommerovy, rodiče a sourozence z obojí strany, syny: Františka, Karla, Jaroslava, dcery: Emilku, Růženu, Emilu s manželem a synem Vratislavem Novákem a celé přátelstvo.  
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary, které jsou věnované na opravy našich kostelu.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v pondělí: Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
    • v sobotu: Slavnost Zvěstování Páně
    • v neděli: 5. postní neděle 

2. Dnes se koná akce 24hodiny pro Pána. Je to čas modlitby i adoraci, který podle nápadu Papeže Františka má být posilou v postní době. Vyzýváme vás k modlitbě a účasti na akci.

3. Jak můžete vidět z přehledu velikonočních bohoslužeb, budeme letos slavit Velikonoce následovně: Květnou neděli ve Svatém Jáně, Zelený čtvrtek v Soběnově, Velkopáteční obřad v Besednici a Velikonoční vigilii ve Velešíně. Vzhledem k tomu, že nebude zajištěn autobus, který by nás dopravil do jednotlivých farností, mohli by mít někteří z nás problém se bohoslužeb zúčastnit. Chtěli bychom vás tímto poprosit, zda byste se zamysleli nad tím, jak si vzájemně pomoci. Jedním z návrhů je, že by ti, kteří na bohoslužby pojedou a mají volné místo v autě, nabídli odvoz těm, kteří by rádi jeli, ale nemají se jak dopravit. Nebojte se pomoc nabídnout, ale i přijmout. Obdarováni budeme všichni.

Pro lepší přehlednost bude v sakristii tabulka, kde se mohou zapsat ti, kdo mohou poskytnout odvoz i ti, kdo odvézt potřebují.

4. Katecheze pro dospělé bude:  

    • v středu po mši v Soběnově
    • v čtvrtek po mši ve Velešíně

5. V čtvrtek od 18:30 na faře ve Velešíně se bude konat setkání rodičů dětí připravujících se na první zpověď a svaté přijímání. 

6. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

7. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na červen a červenec.