Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 27.11. do 4.12.2022 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa a Vlastimilu Machovy, dceru Hanku a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Boží požehnání pro Petra Pat'hu
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Jiřího Hanzala, rodiče, rodiče Drdákovy a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Požehnání stromků
PO
28.11.
pondělí 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
29.11.
úterý 1. adventního týdne 15:15 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Náboženství 
17:00 kaple na faře: Za Annu Kyselovou, Marie a Karla Janouchovy, celý rod a duše v očistci
18:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
ST
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 06:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Trojákovu, Petrovu, Motyčákovu a Řehouškovu
16:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Náboženství Náboženství
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za kněžská a řeholní povolání povolání a za požehnání pro stávající kněze a řeholníky
ČT
1.12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 16:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi 
16:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba za nová povolání 
17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Petra Prokopce, Pavla Radu a duše na které nikdo nevzpomíná
17:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Katecheze pro mládež a dospělé  Katecheze pro mládež a dospělé 
19:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Nikodémova noc

2.12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) Dnes mše sv. není
SO
3.12.
památka sv. Františka Xaverského Dnes mše sv. není
NE
4.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Ladislava Koubu, rodinu Koubovu a Štěchovu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Františka Košíčka, Růženu a Jana Šedivých a řádovou sestřičku Ludmilu Tomkovou
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka a Ludmilu Drdákovy, rodiče sourozence z obojí strany a celé přátelstvo
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: Svátek sv. Onřeje, apoštola
    • v neděli: II. adventní neděle

2. Zveme Vás na roráty do Velešína v každou adventní středu v 6:00 hod. Nezapomeňte na své svíčky.

3. Zveme vás do společné modlitby:

   • v čtvrtek od 16:45 za nová povolání  

4. Katecheze pro dospělé a mládež bude:  

   • v čtvrtek po mši ve Velešíně
 
5. V čtvrtek bude se konat ve Velešíně, Nikodémova noc (19:30-22:00).

6. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník a náš PORTUS (adventní číslo).