Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 21.1. do 28.1.2024 - 04. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Františka a Marii Nožičkovy a Františka Bohdala
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za Boží požehnání pro Josefa. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodiny farnosti
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi.
PO
22.1.
sv. Vincence, jáhna a mučedníka 16:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Výuka náboženství.  Výuka náboženství. 
ÚT
23.1.
úterý 3. týdne v mezidobí 15:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za Zdeňku a Bohumila Havlíčkovy
ST
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 16:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
17:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Vlastu Čapkovou a odpuštění jejich jejích hříchů.
ČT
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 16:00 kaple na faře: Adorace a možnost zpovědi.
17:00 kaple na faře: Za rodinu Smržovu, Novákovu, syny a dceru

26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů Dnes mše sv. není
SO
27.1.
sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie 15:00 kaple na faře: Za Boží požehnání pro Kláru.
NE
28.1.
4. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Kořenských a Hrdých
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za Emila a Růženu Ratajovi, jejich dceru Danu Markovou a za prarodiče Mikolášovi a Ratajovi.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Josefa a Anežku Kůzlovy,rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
    • v čtvrtek: Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
    • v pátek: památku sv. Timoteje a Tita, biskupů
    • v neděli: 4. neděle v mezidobí 

2. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých. 

3. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.