Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 28.8. do 4.9.2022 - 35. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28.8.
22. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Anežku a Josefa Tomanovy
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Zádušní mše za pana Jana Jezvíka a jeho rodiče, a pana Jana Kočera.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Irenu Káparovy, rodiče a sourozence z obojí strany, dcery Helenku a Marii a celé přátelstvo
PO
29.8.
památka Umučení sv. Jana Křtitele Dnes mše sv. není
ÚT
30.8.
úterý 22. týdne v mezidobí 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Zdeňku  Munzarovou rody Munzarů a Šmídů
ST
31.8.
středa 22. týdne v mezidobí 17:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Adorace a možnost zpovědi.
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): za Máju Hansovou, její sourozence a rodiče
ČT
1.9.
čtvrtek 22. týdne v mezidobí 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi.
17:45 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Modlitba za nová povolání 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za nová povolání 

2.9.
pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 17:45 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Modlitba litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše 
18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): ( volná intence )
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Mše v Soběnově (Válka růží)
19:30 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Nikodémova noc
SO
3.9.
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Dnes mše sv. není
NE
4.9.
23. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za farnost
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Karla Jirkala, manželku, rodiče  a sourozence z obojí strany, Rudolfa Švece, rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary.

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v středu: Památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
    • v čtvrtek: Svátek Povýšení svatého Kříže
    • v pátek: Památku Panny Marie Bolestné
    • v sobotu: Památku sv. Ludmily
    • v neděli: 24. neděle v liturgickém mezidobí 

 

2. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

3. Příští neděli bude:

 • sbírka věnována na opravy našeho kostela
 • mše pro rodiny z dětmi od 11:15 hod ve Velešíně (pří mší dětem požehnáme školní tašky). 

4. Už dnes zveme všechny na koncert duchovní hudby chrámového sboru a orchestru Velešín dne 28. 9. 2023 v 16:30 hod. do kostela sv. Václava. Provedení díla: Marten Jansson: Missa Popularis. 

5. Zveme všechny k účasti na duchovní obnově, která se bude konat ve dnech: 28.09 - 30.09.2023. V programu duchovní obnovy je od 17:00 možnost zpovědi, 18:00 - mše, katecheze (pozvaný host bude mít katechezi), občerstvení a modlitba. Chceme touto duchovní obnovou zahájit přípravy na Jubilejní rok 2025. 

6. Výuka náboženství bude probíhat ve Velešíně, Sv. Janě, Soběnově - stejně jako v minulých letech. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii nebo v kanceláři školy.

7. Vážení farníci, rádi bychom Vám poděkovali za pomoc při organizaci zájezdu na SDM. Jako poděkování vás zveme na setkání, kde vám povíme něco o SDM v Lisabonu. Setkání se uskuteční 21. září po mši svaté ve Velešíně.