Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 28.4. do 5.5.2024 - 18. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Jana Herála, rodiče a celý rod
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodinu Bícovu a Bubnovu.
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava a Marii Šedivých z Popelic,rodiče a sourozence z obojí strany,syny Františka a Jana,manžele Hnízdilovy,Jana Coufa a rodiče a celé přátelstvo.
14:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Adorace a možnost zpovědi. 
PO
29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Dnes mše sv. není
ÚT
30.4.
sv. Zikmunda, mučedníka 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Šebánkovu, Machovu, Ulbrichovu a Hansovu
ST
1.5.
sv. Josefa dělníka 17:30 Kaple Panny Marie (Hájek): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Kaple Panny Marie (Hájek): Za Václava a Růženu Míkovy,rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.
18:40 Kaple Panny Marie (Hájek): Katecheze Katecheze
ČT
2.5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Petra Marka, Ladislava Bernarda, Vladimíra Zieglera a duše v očistci
18:40 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Katecheze

3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 17:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Adorace a možnost zpovědi. 
18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Janu Chválovou, její děti a rodinu Antošovou
19:30 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Nikodémová Noc
SO
4.5.
sobota 5. velikonočního týdne 08:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Josefa Klímu a jeho syna
NE
5.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Žlunkovu, Pilsovu a Papírovu
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Za P. Mikeše, P. Jeřábka, P. Kubeše, P. Panoše a ostatní kněze
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Kaple Panny Marie (Hájek): Za rodiče Syslovy ze Smrhova,rodiče a sourozence z obojí strany,syny Jana s manželkou a Václava, dcery Marii s manželem a Růženu s manželem, Karla Netočnéji, jeho rodiče a sourozence.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary. 

 

1. Tento týden slavíme liturgické památky:

    • v pondělí: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
    • v čtvrtek: Památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
    • v pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
    • v neděli: 6. neděle velikonoční

2. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na červenec, srpen a září.

3. Nikodémova noc na Sv. Janě se bude konat 3. května od 19:30 - 22:00. 

4. Katecheze pro dospělé a mládež bude:

  • ve středu po mši v Soběnově
  • v čtvrtek po mši ve Velešíně

5. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník.

6. Příští neděli bude sbírka věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.