AWER TOUR s. r. o.
cestovní agentura
Farní 1, Zábřeh, 789 01, mobil: 731 626 506, tel / fax: 583 418 297
e-mail:[email protected], www.awertour.cz

 

Vás zve na poutní zájezd
Padova – ŘÍM - Assisi
s účastí na programu Národní poutě 28.3.-30.3.2025

 

Termín: 26. 3. - 1. 4. 2025

 

Cena: 19 800 Kč

 

Doprava: autobus

 

Cena zahrnuje:

- dopravu zahraničním klimatizovaným autobusem

- průvodce zájezdu – kněz

- 6x ubytování se snídaní, 5x večeře

- pojištění proti úpadku CK

 

Cena nezahrnuje:

- cestovní pojištění (nutné sjednat individuálně)

- vstupy, lístky na městskou dopravu v Římě (cca 24,- Euro)

- turistickou daň městům (Řím 6 Euro/osoba/noc)

- kapesné

 

Upozornění!

Při návštěvě bazilik a kostelů je potřeba mít zahalená ramena, délka kalhot a sukní nesmí sahat nad kolena!

 

Rámcový program zájezdu:

1. den: 26. 3. odjezd v 6.00 hod z Velešína, Českých Budějovic non stop jízdou s krátkými občerstvovacími zastávkami do Itálie. V podvečer příjezd do Padovy, města bohatého na stavební a umělecké památky. V renesanci byla Padova jedním z hlavních center humanismu a vědy – působil zde např. Galileo Galilei a na zdejší univerzitě studoval práva mj. první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a český světec Jan Nepomucký. Padova je také poutní místo, „město svatého Antonína“, portugalského františkána, který zde zemřel roku 1231 a následujícího roku byl svatořečen. Ubytování a nocleh.

2. den: 27. 3. snídaně, prohlídka Padovy – bazilika sv. Antonína, (místními zvaná Il Santo). Jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 1238, sedm let po světcově smrti. Pokračování v cestě do Říma. Ubytování, večeře a nocleh.

3. den: 28. 3. snídaně, program Národní poutě – v 11:00 hod mše sv. v Bazilice sv. Jana
v Lateránu.
Oficiální název kostela zní (Arci)bazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, známá je ale i pod jménem Lateránská bazilika. Mezi všemi římskokatolickými kostely má tato bazilika zcela výsostné postavení. Přímo v bazilice je nápis „Matka a hlava všech kostelů Města a světa. Bazilika sv. Kříže, Sv. Schody, bazilika sv. Klementa. Večeře a nocleh.

4. den: 29. 3. snídaně, program Národní poutě – dopoledne generální audience se Svatým otcem ve Vatikánu a odpoledne mše sv. v Bazilice sv. Petra. Bazilika sv. Petra je díky svým obřím rozměrům považována za největší chrám v Evropě. Dle tradice stojí na místě, kde byl mučen, ukřižován a pohřben apoštol Petr. Jedinečnost baziliky spočívá také v nádherné a bohaté výzdobě, uvnitř je známá Pieta od Michelangela, který ji vytvořil v již pouhých 23 letech. Michelangelo navrhnul také kopuli baziliky, ze které je krásný výhled na téměř celý Vatikán a přilehlé náměstí sv. Petra. Prohlídka náměstí a fontán. Večeře a nocleh.

5. den: 30. 3. snídaně, Bazilika sv. Pavla, Koloseum, Antický Řím, kostel sv. Petra v okovech. Program Národní poutě – v 15:30 mše sv. v Bazilice Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore je překrásnou papežskou bazilikou, která byla založena roku 420 na zázračném místě. Legenda praví, že papeži Liberiovi se zdál sen, ve kterém mu Panna Marie pověděla, aby postavil kostel tam, kde nalezne sníh. V létě roku 358 (uprostřed parného dne) začal padat sníh a vyznačil půdorys budoucího kostela. Papež rady uposlechl a zázrak se bohoslužbami oslavuje dodnes. Zároveň se jedná o největší římský kostel zasvěcený Panně Marii. Večeře a nocleh.

6. den: 31. 3. snídaně, odjezd do Assisi. Prohlídka baziliky sv. Františka, katedrály sv. Rufina, kde byl sv. František pokřtěný v r.1181, baziliky  sv. Kláry z r.1257 s jejím hrobem a křížem, z kterého Pán Ježíš promluvil ke sv. Františkovi : "Jdi a oprav můj dům". Prohlídka pokračuje návštěvou kostela sv. Petra a baziliky Santa Maria degli Angeli (od r.1211 místo modlitby),  kde sv. František zemřel v noci z 3. na 4. října 1226.S Assisi je spojen i blahoslavený Carlo Acutis (3. května 1991 Londýn – 12. října 2006 Monza). Byl to italský student gymnázia, katolický aktivista a amatérský programátor. Nejvíce je známý tím, že zdokumentoval a zkatalogizoval Eucharistické zázraky na webových stránkách, které vytvořil v posledních měsících svého života. Prohlídka Baziliky Santa Maria Maggiore, v roce 2020 byl v jižní lodi postaven kamenný sarkofág a nad ním prosklený kenotaf s ležící Carlovou postavou, oblečenou do jeho původního oděvu. Druhý památník byl téhož roku vytvořen jako predela na bočním oltáři v severní lodi katedrály sv. Rufina v Assisi, kde je oficiální Carlův portrét a skleněné ostensorium s relikviemi z kapek Carlovy krve.
Po blahořečení začal proces směřující ke Carlově kanonizaci s hesly "první světec internetu" a "patron počítačových programátorů". „Najděte Boha a najdete smysl svého života" – Carlo Acutis. Ubytování, večeře a nocleh.

7. den: 1. 4. snídaně, odjezd autobusem non stop jízdou s krátkými občerstvovacími přestávkami do Českých Budějovic, Velešína s předpokládaným příjezdem ve večerních hodinách.

 

Každý den bude zařazena v programu mše svatá.
Ke svátosti smíření Vám doporučujeme přistoupit ve vlastní farnosti ještě
před odjezdem na zájezd.
Průvodce si vyhrazuje právo změny programu podle aktuální situace.

…………………………………………………………………………………..

Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s.r.o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Uniqa pojišťovny a.s. v Bratislavě

…………………………………………………………………………………..

 

Pokud máte zájem o účast na Národní pouť do Říma,
ozvěte se, prosím, cestovní agentuře AWER TOUR s.r.o. 
mobil: 731 626 506
tel: 583 418 297
 
 
 
…………………………………………………………………………………..