Kaple Panny Marie v Soběnově

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kaple Panny Marie (Hájek)
O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 18.5. do 28.5.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
18.5.
19:30 Mše svatá Za Karla a Annu Markovi,rodiče a sourozence z obojí strany,syny Karla,Bohumila jeho manželku a syna Bohumila,dcery Annu,Marii s manželem,Ludmilu s manželem,snachu Blanku a rodiny Bobrovu,Marchalovu,Lašanovu,Musilovi a celé přátelstvo.
středa
22.5.
17:30 Adorace

Adorace a možnost zpovědi. 

18:00 Mše svatá Za rodinu Čapkovu a celé příbuzenstvo a přátelstvo
neděle
26.5.
11:15 Mše svatá Za Josefa Perause,jeho rodiče,sourozence a celý rod a za Jindřicha a Františku Papežovi a celý rod.
pondělí
27.5.
16:00 Akce

Sdílejte info