Bohoslužby v týdnu od 19. do 25.října

18.10.2020 19:29

Vzhledem k vládním opatřením, která omezují počet lidí přítomných na bohoslužbách na 6 lidí, prosíme farníky, aby na mši svaté byli především přítomi ti, kteří mají ten den intenci.

V týdnu od 19. do 25. 10. je P. Rafael na dovolené. 
Mše svaté v týdnu nebudou, bude ale v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 17:30 otevřený kostel k soukromé modlitbě.
Dodržujte projím nařízená opatření: roušku, dezinfekci rukou, rozestupy a omezený počet.

V neděli bude mše svatá v 9:45 především pro ty, kteří mají intenci.
Po ní (cca od 10:15 do 11:30) mají věřící možnost za dodržení výše zmíněných podmínek přijmout svaté přijímání.