Návštěvy nemocných

11.08.2021 11:24

 

 

„Nemoci nechodí po horách, ale po lidech,“ zní staré úsloví. Nemoc bývá vždy zkouškou trpělivosti a pokory, a proto je možné ji vidět přes všechnu negativní bolest i v pozitivním světle jako zvláštní čas určený k duchovnímu růstu. Církev se za své nemocné členy pravidelně u Boha přimlouvá a nabízí jim posilu a útěchu ve svátostech.

 

Svaté přijímání v soukromí domova

 

Nemocní a staří věřící, kterým není možné – byť by to bylo třeba jen přes zimu – navštěvovat bohoslužby v kostele, mohou a mají vyhledávat příležitost k přijímání eucharistie tam, kde se nacházejí. Pamatují přitom na slova Pána Ježíše: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6, 54).

Církevní přikázání ohledně povinnosti vykonat alespoň jedenkrát v roce svatou zpověď a přijmout eucharistii (nejlépe v době velikonoční) neztrácí kvůli nedosažitelnosti kostela nic ze své platnosti.

P. Rafael navštěvuje nemocné pravidelně každý měsíc v první pátek ráno. Pokud chcete, aby vás kněz navštívil, napište e-mail (xrafalkaca@gmail.com)  nebo zavolejte (731 056 654).

 

Před příchodem Patera, je třeba připravit vhodný stůl. Obvyklý eucharistický půst je v těchto případech pro všechny zkrácen na 15 minut.

Srdce přijímajících je vhodné připravit na setkání s Kristem modlitbou a v případě potřeby také přijetím svátosti smíření.