Nový pořad bohoslužeb

01.04.2016 11:40

Od 1. dubna 2016 bude platit níže uvedený pořad bohoslužeb v našich farnostech.

Kromě změny začátků bohoslužeb, dochází i ke změně v četnosti mší svatých.

V Besednicích a ve Svatém Janu budou začínat nedělní bohoslužby v 8:15 a budou se zde pravidelně střídat mše svaté a bohoslužby slova a to i v případě velešínské mše svaté pro rodiny s dětmi.

Ve Velešíně budou začínat nedělní mše svaté v 9:45. Tento čas platí i pro mši svatou pro rodiny s dětmi, která bude ten den jedinou mší ve farnosti.

Soběnovské nedělní bohoslužby se přesouvají na 11:15.

V týdnu budou bohoslužby ve stejném pořadu, jak jsme byli zvyklí - úterý, čtvrtek a pátek ve Velešíně, ve středu se budou střídat farnosti Svatý Jan, Besednice a Soběnov a to v obvyklých časech v letním období v 18:00 a v zimním období v 17:00.

Mše svatá, která je sloužena jednou za měsíc v sobotu v kapli v Ločenicích, také přesouvá začátek a to od 18:00.

Aktuální pořad bohoslužeb všech našich farností je pravidelně upřesňován ve farním časopise Portus.

Pravidelné bohoslužby


platné od 1. 4. 2016!!!!!!!!!!!!!

 

Velešín Svatý Jan Besednice Soběnov
Neděle 9:45 8:15 8:15 11:15
Pondělí        
Úterý 17:00 (18:00)      
Středa   17:00 (18:00) 17:00 (18:00) 17:00 (18:00)
Čtvrtek 17:00 (18:00)      
Pátek 17:00 (18:00)      
Sobota