Pokračování stavu nouze

03.11.2020 12:34

Milí farníci,

kvůli probíhajícímu stavu nouze musíme zrušit:
- katecheze pro dospělé
- Nikodémovou noc
- zasedání farní a ekonomické rady

Povzbuzuji vás k individuální adoraci v našich farnostech (více na webové stránce) a k modlitbě růžence každý den ve 20:00

Místo katecheze doporučuji:

https://www.youtube.com/watch?v=yQ10mfsVCTo&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=cuyg74eA56M