Velikonoční bohoslužby

04.04.2021 08:30

A máme tu opět Velikonoce. Bohu díky, že letos už nejsme „jako ovce bez pastýře“.

Otec Rafael se velmi snaží připravit oslavu Velikonoc tak, abychom je mohli i při současných omezeních prožít jako společenství. V každé farnosti budou během těchto dnů bohoslužby, adorace, modlitba křížové cesty, možnosti přistoupit k svatému přijímání… Bohužel z technických důvodů není možné uskutečnit z jednotlivých kostelů online přenos bohoslužeb, jak bychom si mnozí přáli. Otec však pro nás připravil navíc na každý den, to znamená na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu i na Boží hod velikonoční promluvu, která bude k dispozici na farním webu* a na Facebooku. My zase nezapomeňme do kostela přinést své květiny jako symbol naší přítomnosti.

Je jasné, že bychom si všichni přáli prožít všechny tyto dny tak, jak jsme vždycky mohli. Prosím vás, buďme vděčni za to, co můžeme, využijme možnosti, které máme, například sledováním vysílání bohoslužeb na TV NOE, společnou modlitbou v rodinách a při společném setkávání v kostele buďme navzájem ohleduplní a dodržujme podmínky, které jsou nastavené, zejména omezení počtu lidí. Věřím, že je možné i tak prožít požehnané dny Velikonoc a to nám všem přeji.

*Připravené promluvy P. Rafaela

28. 3. Květná neděle

1. 4. Zelený čtvrtek

2. 4. Velký pátek

3. 4. Bílá sobota

4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně