Plánované akce na březen a duben

VELEŠÍN

2. 3. sobota – 18 hodin – adorace v kapli

9. 3. sobota – Postní duchovní obnova na téma Zobrazení Kristova umučení v průběhu staletí,

přednášející: P. Mgr. Ivo Prokop –  14:00 - 1. přednáška, 15:00-2. přednáška, 16:00- mše svatá

16. 3. sobota 9 hodin – schůzka ministrantů na děkanství

17. 3. neděle 9:45 hodin – mše svatá pro rodiny s dětm

 

6. 4. sobota – 10 – 12 hodin – Svátost smíření na děkanství

6. 4. sobota – Pouť farnosti na Lomec - odjezd autobusu ve 14 hodin z autobusového nádraží

 

SVATÝ JAN

3. 4. středa - Svátost smíření po mši svaté v kostele

 

BESEDNICE

10. 4. středa - Svátost smíření po mši svaté v kostele