Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELEŠÍN, SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE, SOBĚNOV
od 21.7. do 28.7.2024 - 30. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.7.
16. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Ondřichovu, Opekarovu, Čurdovu a Šedivých
10:00 Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (Sv. Jan n. Malší): Bohoslužba slova. 
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Za rodiče: Františka a Marii Plachovy, jejich rodiče, syna Františka a dceru Marii s manželem. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Václava Štangla,rodiče z obojí strany,bratra a celé přátelstvo.
PO
22.7.
svátek sv. Marie Magdalény Dnes mše sv. není
ÚT
23.7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za rodinu Savulů, Wagnera, Hujslů a Evu Zahradníkovou
ST
24.7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 18:00 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Františka a Marii Šedivých ze Soběnova,syna Františka a celé přátelstvo.
ČT
25.7.
svátek sv. Jakuba, apoštola 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): za Jakuba Řihouta

26.7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18:00 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za uzdravení s prosbou o dar nového života
SO
27.7.
památka sv. Gorazda a druhů Dnes mše sv. není
NE
28.7.
17. neděle v mezidobí 08:30 Farní kostel sv. Václava (Velešín): Za Zdeňku a Bohumila Havlíčkovy
10:00 Farní kostel sv. Prokopa (Besednice): Bohoslužba slova. 
11:15 Farní kostel sv. Mikuláše (Soběnov): Za Ondřeje a Marii Fischerovi,rodiče a sourozence z obojí strany a celé přátelstvo.

Farní ohlášky

Děkujeme za dnešní finanční dary věnované na potřeby farnosti

 

1Tento týden slavíme liturgické památky: 

    • v pondělí: svátek sv. Marie Magdalény
    • v úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
    • v čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola
    • v pátek: památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
    • v neděli: 17. neděle v liturgickém mezidobí 

2. V sakristii si můžete zapisovat intence mší svatých na září a říjen.

4. Doporučujeme vzít si a přečíst Katolický týdeník. 

5. Příští neděli oslavíme Den seniorů, bude mít téma: "Jeho milosrdenství je od pokolení do pokolení" (Lk 1,50). Tato slova nám připomínají, že Boží milosrdenství se v dějinách projevuje prostřednictvím svědectví těch, kteří ho zakusili a předali svým dětem a vnukům. Prarodiče a senioři jsou povoláni k tomu, aby toto milosrdenství nesli, aby slovy a životem vyprávěli, jak byl Bůh věrný svým zaslíbením a jak stále miluje svůj lid. Jsou také povoláni k tomu, aby přijímali Boží milosrdenství a nechali se utěšovat jeho otcovskou láskou, která je nikdy neopouští. Světový den prarodičů a seniorů je příležitostí znovu s radostí vyjádřit, že církev chce slavit společně s těmi, kterým Pán - jak říká Bible - daroval "plný život".

Proto zveme všechny naše milované seniory na mši svatou, při které se za ně pomodlíme a předáme malý dárek.

6. Příští neděle v našich farnostech (po mši) požehnáme na přímluvu svatého Kryštofa automobily.

7. Modlete se prosím za ENTERjunior, který se koná na Ktiši.

 

Všem návštěvníkům našich farností, kteří odpočívají, přejeme dobré počasí a Boží požehnání.


POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY