Vánoční bohoslužby 2016

 

VELEŠÍN

SVATÝ JAN

BESEDNICE

SOBĚNOV

Pondělí
24.12.
Štědrý den

24:00
Mše svatá

17:00
Mše svatá

15:30
Mše svatá

22:00
Mše svatá

Úterý
25.12.
Boží hod vánoční

9:45
Mše svatá

9:00
Mše svatá

8:15
Mše svatá

11:30
Mše svatá

Středa

26.12.
Památka sv. Štěpána

10:00
Mše svatá pro rodiny s dětmi

8:15
Mše svatá

Neděle

30.12.
Svátek Svaté rodiny

9:45
Mše svatá
Obnova manželských slibů

8:15
Mše svatá
Obnova manželských slibů

8:15
Bohoslužba slova

11:15
Mše svatá
Obnova manželských slibů

Pondělí
31.12.
Památka sv. Silvestra

18:00
Děkovná adorace

16:00
Mše svatá

Neděle
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:45

Mše svatá

15:30

Mše svatá

11:15
Mše svatá

 

Pravidelné bohoslužby

 

 

Velešín Svatý Jan Besednice Soběnov
Neděle 9:45 8:15 8:15 11:15
Pondělí        
Úterý 17:00 (18:00)      
Středa   17:00 (18:00)* 17:00 (18:00)* 17:00 (19:00)*
Čtvrtek 17:00 (18:00)      
Pátek 17:00 (18:00)      
Sobota      

* Ve farnostech Sv. Jan, Besednice a Soběnov jsou středeční mše svaté  podle aktuálního rozpisu viz. aktuální výtisk farního časopisu Portus

Mše pro rodiny s dětmi jsou ve Velešíně zpravidla třetí neděli v měsíci v 9:45 hodin. V tento den již ve Velešíně nebude druhá mše svatá, jak bylo doposud zvykem.
Možnost přijetí svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou nebo po domluvě – také možnost duchovního pohovoru.
Křty, svatby, pohřby nebo přijetí svátosti pomazání nemocných po osobní domluvě s duchovním správcem.