VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

Velešín

Svatý Jan

Besednice

Soběnov

Květná neděle

14. 4.

9:45
Mše svatá

8:15
Bohoslužba slova

8:15
Mše svatá

11:30
Mše svatá

Zelený čtvrtek

18. 4.

16:00
Mše svatá
na památku Večeře Páně

 

 

18:00
Mše svatá
na památku Večeře Páně

Velký pátek

19. 4.

15:00
Křížová cesta v kostele

16:00
Velkopáteční obřad

Památka umučení Páně

15:00
Křížová cesta v kostele

 

15:00
Křížová cesta v kostele

18:00

Velkopáteční obřad

Památka umučení Páně

15:00
Křížová cesta v kostele

Bílá sobota

20. 4.

od 9:00 do 12:00
Možnost soukromé adorace

u Božího hrobu

20:00

Velikonoční Vigilie

 

 

 

 

18:00
Velikonoční Vigilie


 

 

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně
21. 4.

 

9:45

Mše svatá

9:00
Mše svatá
 

8:15

Mše svatá


 

11:30

Mše svatá

Pondělí
v oktávu

velikonočním

22. 4.

 9:45

Mše svatá

 


 

11:15
Mše svatá
Kostel Panny

Marie v Hájku

 

Pravidelné bohoslužby

 

 

Velešín Svatý Jan Besednice Soběnov
Neděle 9:45 8:15 8:15 11:15
Pondělí        
Úterý 17:00 (18:00)      
Středa   17:00 (18:00)* 17:00 (18:00)* 17:00 (19:00)*
Čtvrtek 17:00 (18:00)      
Pátek 17:00 (18:00)      
Sobota      

* Ve farnostech Sv. Jan, Besednice a Soběnov jsou středeční mše svaté  podle aktuálního rozpisu viz. aktuální výtisk farního časopisu Portus

Mše pro rodiny s dětmi jsou ve Velešíně zpravidla třetí neděli v měsíci v 9:45 hodin. V tento den již ve Velešíně nebude druhá mše svatá, jak bylo doposud zvykem.
Možnost přijetí svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou nebo po domluvě – také možnost duchovního pohovoru.
Křty, svatby, pohřby nebo přijetí svátosti pomazání nemocných po osobní domluvě s duchovním správcem.